روزه داری و مشکلات گوارشی
دارو درمانی در دیابت
تاریخ انقضاء در داروها
اهتمام به کیفیت - صفحه داخلی
کلوران
  دنتافورت

  دنتافورت

  دنتافورت پلاس اثر ضد میکروبی قوی و مسکن دندان فوری دارد . اجزای فرآورده: میخک هندی مواد موثره: اوژنول، هر ۱۰۰ گرم آن حاوی ۲۰ گرم اسانس گیاه اوژنیکا کاریوفیلاتا

  دیفنوکسیلات

  دیفنوکسیلات

   به مونوگراف داروی آتروپین/دیفنوکسیلات ( لوموتیل ) مراجعه کنید .موسسه خدمات دارویی رضوی | بانک اطلاعات دارویی

  سم بوتولینوم

  سم بوتولینوم

  سم بوتولینوم خالص با نام تجاری بوتاکس، بوسیله کلستردیوم بوتولینوم ، در  محیط کشت با دیالیز  و رسوب اسید بدست می آید. بوتولینیوم توکسین بوسیله کلستردیوم بوتولینوم که ...

  مورفین

  مورفین

  -

  فنتانیل

  فنتانیل

  فنتانیل به‌عنوان یک آگونیست با گیرنده‌های شبه‌تریاک پیوند می‌یابد و بر احساس درد تأثیر می گذارد و از این طریق اثر ضد درد خود را برای دردهای متوسط تا شدید اعمال می‌کند. اثرات این دا...

  ارگونوین

  ارگونوین

  متیل ارگونوین عضله رحم رامستقیماً تحریک می‌کند. انقباض دیواره‌رحم و اطراف رگهای خونریزی دهنده درمحل جفت سبب توقف خونریزی می‌شود.متیل ارگونوین شبیه دیگر آلکالوئیدهای ارگوت، باتحریک ...

  پرسیدین

  پرسیدین

  پراستیک اسید (پرسیدین) ترکیبی شیمیایی از خانواده پراکسیدهای ارگانیک است که در محیط های آبی در اثر ترکییب استیک اسید با پراکسید هیدروژن ایجاد شده و به دلیل پتانسیل بالای اکسیداسیون ...

  وی ام پروتئین

  وی ام پروتئین

  رادیان کرم ماساژ

  رادیان کرم ماساژ

  بیولکترا منیزیم

  بیولکترا منیزیم