انواع اشکال دارویی
کرم لافارر - صفحات داخلی
اهتمام به کیفیت - صفحه داخلی
تبلیغات شما
کلوران

گانسیکلویر Ganciclovir

عوامل ضد ویروس

توضیحات


گانسیکلوویر یک داروی ضد ویروس می باشد .گانسیکلوویر مانع تکثیر سلولهای ویروس در بدن می گردد. گان سیکلوویر در درمان و پیشگیری عفونت های مخاطره آمیز عمومی و یا بینایی ناشی از سیتومگالوویروس ها در بیماران با سیستم ایمنی تضعیف شده از جمله بیماران مبتلا به ایدز و بیماران پیوند عضو استفاده می شود.

مکانیسم اثر


گان سیکلویر یک نوکلئوزید صناعی مشابه گوانین است که تکثیر ویروس های هرپس را مهار می کند.

فارماکودینامیک


گانسیکلویر یک نوکلئوزید صناعی مشابه گوانین است که تکثیر ویروس های هرپس را هم بصورت برون تنی و هم بصورت درون تنی مهار می کند.

فارماکوکینتیک


گانسیکلوویر دارای جذب سیستمیک ناچیز پس از مصرف خوراکی می باشد.
فراهمی زیستی گانسیکلویر تحت شرایط ناشتا حدود 5% و همراه غذا 6 تا 9% ( حدود 30% همراه غذای چرب) می باشد.
گانسیکلویر پس از تزریق وریدی بطور وسیعی در بافت ها از جمله مایع مغزی نخاعی توزیع می گردد. گانسیکلویر در حد بسیار ناچیز نزدیک به صفر،تحت متابولیسم قرار می گیرد. 90% گانسیکلویرپلاسما بصورت تغییرنیافته از طریق ادرار دفع می گردد.
دفع کلیوی داروی تغییرنیافته توسط فیلتراسیون گلومرولی و ترشح توبولار فعال راه اصلی دفع گانسیکلویر می باشد.

مقدار مصرف


مقدار مصرف معمول برای رتینیت سیتومگالوویروسی :بزرگسالان:
درمان القایی:
5 mg/kg داخل وریدی به آهستگی و طی حداقل یک ساعت ، هر 12 ساعت بمدت 14 تا 21 روز
مقدار نگهدارنده:
داخل وریدی: 5 mg/kg به آهستگی و طی حداقل یک ساعت یک بار در روز، 7 روز در هفته یا 6 mg/kg یکبار در روز ، 5 روز در هفته.
خوراکی: 1000 mg ، 3 بار در روز یا 500 mg ، 6 بار در روز ( در زمان بیداری هر 3 ساعت) همراه غذا.
مقدار مصرف معمول برای پیشگیری از سیتومگالوویروس : بزرگسالان:
بیماران دارای ایدز پیشرفته: 1000 mg خوراکی ، 3 بار در روز همراه غذا.
گیرنده عضو:
مقدار اولیه: 5 mg/kg داخل وریدی به آهستگی و طی حداقل یک ساعت ، هر 12 ساعت بمدت 7 تا 14 روز
مقدار نگهدارنده: 5 mg/kg به آهستگی و طی حداقل یک ساعت یک بار در روز، 7 روز در هفته یا 6 mg/kg یکبار در روز ، 5 روز در هفته.
خوراکی: 1000 mg ، 3 بار در روزهمراه غذا

هشدارها


1-در صورتیکه تعداد نوتروفیل مطلق کمتر از 500 cells/mcL یا تعداد پلاکت کمتر از 25000 cells/mcL باشد، گانسیکلویرنباید مصرف شود.
2- مصرف گانسیکلویردر بیماران با سابقه کاهش گویچه ها و یا پلاکت خون یا سابقه واکنش سایتوپنیک به سایر داروها با بیماران تحت شیمی درمانی یا پرتودرمانی با احتیاط فراوان صورت پذیرد.
3-امنیت و کارایی مصرف گانسیکلویر در کودکان هنوز به اثبات نرسیده است.
4-مصرف گانسیکلویردر بیماران دارای عیب کار کلیه بدلیل افزایش غلظت سرمی و نیمه عمر گانسیکلویر وابسته به کلیرانس کلیوی کاهش یافته با احتیاط فراوان صورت پذیرد.در این صورت کاهش مقدار مصرف گانسیکلویر ضروری است.

نکات قابل توصیه


1-شمارش کامل سلول های خون در ابتدا و در حین درمان با گانسیکلویر ضروری است و در صورت لزوم اصلاح مقدار مصرف گانسیکلویر و یا قطع مصرف آن توصیه می گردد.
2-بیماران باید آگاه باشند که گان سیکلوویر با افزایش کراتینین سرمی مرتبط می باشد.
3-بدلیل سمی بودن گانسیکلویر کادر درمانی باید خود را در برابر تماس احتمالی با آن محافظت کنند.در صورت تماس محلول دارو با پوست و یا مخاط ها بلافاصله محل تماس باید با آب و صابون شسته شود.
4-انفوزیون وریدی گانسیکلوویر باید به آهستگی و طی حداقل یک ساعت صورت گیرد.

مصرف در بارداری


C
ترجمه ها: English

نظرات


تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز