گیاهان دارویی

لافارر- صفحات داخلی
اهتمام به کیفیت - صفحه داخلی
تبلیغات شما
کلوران
  قلنجان

  قلنجان

  قلنجان (خولنجان) ضد نفخ، بادشکن می باشد.قلنجان از خانواده زنجبیلzingibriaceae است و اندام دارویی آن ساقه های زیرزمینی (ریزوم) است و ترکیبات شیمیایی شامل حدود1% اسانس شامل آلفا پینن...

  لیورگارد

  لیورگارد

  کپسول لیور گارد بعنوان محافظت کننده کبد،صفراآور، بهبود دهنده هپاتیت حاد و مزمن و سیروز کبدی و کاهش دهنده عوارض سمی داروهای ضد سرطان کاربرد دارد.این فرآورده از میوه خار مریم تهیه شد...

  زیره سیاه

  زیره سیاه

  زیرفون

  زیرفون

  برگ زیتون

  برگ زیتون

  باریجه

  باریجه

  اسپند

  اسپند

  گل گاوزبان

  گل گاوزبان