درباره ما

درباره ما
موسسه خدمات دارویی رضوی در اسفند ماه سال 1362 به عنوان زیرمجموعه ای از آستان قدس رضوی افتتاح شده است. فعالیت های این موسسه بر اساس تامین داروهای مورد نیاز داروخانه از منابع داخلی و در صورت امکان از منابع خارجی، تامین اقلام بهداشتی، فراهم نمودن امکانات آموزشی برای دانشجویان دانشکده داروسازی با نظر هیات مدیره و تهیه و ساخت انواع داروهای ترکیبی دستوری میباشد.
بخش گیاهان دارویی که نحت نظارت پزشک متخصص گیاهان دارویی (فارماکولوژی بالینی) اداره می شود ، با ارائه ی مشاوره به مراجعین ، پزشکان و تحقیق و پژوهش در زمینه انواع محصولات پر مصرف در بازار در حال ارائه خدمات میباشد.
این موسسه در سال 1384 موفق به کسب گواهینامه 2000-ISO9001 شده است و تلاش جهت رفع عدم انطباق های اعلام شده از سوی شرکت گواهی دهنده و بهبود مستمر در فعالیت های داروخانه صورت گرفته است.