طبقه بندی مقالات سایت
روزه داری و مشکلات گوارشی
دارو درمانی در دیابت
اهتمام به کیفیت - صفحه داخلی
کلوران
  کربو + پرو پاتیرا

  کربو + پرو پاتیرا

  هر ۱۰۰ گرم از کربو + پرو پاتیرا ۳۰۷ کیلوکالری انرژی تولید میکند که % ۴۹ آن به صورت کربوهیدرات میباشد که باعث افزایش وزن وهمچنین افزایش حجم ماهیچه ها میشود. که بیشتر باعث افزایش وزن...

  ال گلوتامین

  ال گلوتامین

  ال گلوتامین ، پودر اسید آمینه می باشد. ترکیبات : گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه در بدن است که بیش از 60% آن در عضلات اسکلتی و 20% آن در کل اعضای بدن وجود دارد. مکمل گلوتامین کمک ...

   بی سی ای ای های ماسل گارد

  بی سی ای ای های ماسل گارد

  بی سی ای ای های ماسل گارد یک مکمل ورزشی می باشد. ترکیبات:اسیدهای آمینه شاخه دار (لوسین، ایزولوسین، والین).BCAA یا همان شبکه های آمینواسیدی، آمینواسیدهای بنیادی به نام های leucine ،...

  اچ ام بی

  اچ ام بی

  اچ ام بی بتاهیدروکسی بتا متیل بوتیرات متابولیت اسید آمینه ضروری لوسین می باشد که جهت سنتز ماهیچه های بدن وبه منظورجلوگیری از تحلیل عضلانی وافزایش قدرت عضلات در افرادی که نیاز به پر...

  فایبر پاتیرا

  فایبر پاتیرا

  فایبر پاتیرا به دلیل اینکه حاوی مقادیر زیادی فیبر میباشد وکربوهیدرات آن نیز ناچیز است ایده آل برای کاهش وزن وچربی خون میباشد. مواد تشکیل دهنده:آلبومین،سبوس گندم،پروتئین شیر،پودر شک...

  سوپر پروتئین پاتیرا

  سوپر پروتئین پاتیرا

  هر ۱۰۰ گرم ازسوپر پروتئین پاتیرا ۳۴۰ کیلوکالری انرژی تولید میکند که % ۶۵ آن به صورت پروتئین میباشد که باعث افزایش حجم ووزن ماهیچه ها میشود بدون آنکه چربی را در بدن افزایش دهد. سایر...

  پرو + کربو پاتیرا

  پرو + کربو پاتیرا

  هر ۱۰۰ گرم از پرو + کربو پاتیرا ۲۸۲ کیلوکالری انرژی تولید می کند که % ۵۲ آن به صورت پروتئین میباشد که باعث افزایش حجم ووزن ماهیچه ها میشود. بدون آنکه چربی را در بدن افزایش دهد. موا...