اطلاعات دارویی پمترکسید

Pemethrexed

پمترکسید Pemethrexed

English

پمترکسید یک داروی ضد سرطان می باشد که با رشد و گسترش سلولهای سرطانی در بدن مقابله می کند. داروی پمترکسید در درمان سرطان سلولهای غیر کوچک ریه مقاوم به درمانهای دارویی دیگر استفاده می شود.
پمترکسید همچنین همراه با سیس پلاتین برای درمان مزوتلیومای بدخیم صفاق ناشی از مواجهه با آزبست بکار می رود.

مکانیسم اثر پمترکسید

پمترکسید پروسه متابولیک وابسته به فولات را مختل می کند که برای همانندسازی سلول ضروری می باشد.

فارماکودینامیک

پمترکسید یک داروی ضد سرطان و آنتی متابولیت می باشد .

فارماکوکینتیک

حجم ظاهری توزیع پمترکسید 16.1 لیتر می باشد. پمترکسید حدود 81% با پروتئین های پلاسما پیوند می یابد.متابولیسم آن ناچیز می باشد. بطور عمده از طریق ادرار دفع می گردد.نیمه عمر حذفی آن 3.5 ساعت می باشد.

مقدار مصرف پمترکسید

مقدار معمول برای مزوتلیومای بدخیم صفاق :
بزرگسالان:مقدار اولیه : 500 mg/m2 انفوزیون وریدی در عرض 10 دقیقه روز اول دوره 21 روزه درمان همراه با سیس پلاتین .
مقدار معمول برای سرطان سلولهای غیر کوچک ریه :
بزرگسالان: مقدار اولیه : 500 mg/m2 انفوزیون وریدی در عرض 10 دقیقه روز اول دوره 21 روزه درمان.

هشدارها

1-انجام آزمایش شمارش افتراقی سلولهای خونی قبل از شروع درمان و در روزهای 8 و 15 هر دوره و قبل از شروع دوره بعدی ضروری می باشد.
2-قبل از تجویز داروی پمترکسید حتما باید مایع داخل فضای سوم (مانند پلورال افیوژن و آسیت ها) تخلیه گردد.

نکات قابل توصیه

1-ویال های باز نشده پمترکسید را در دمای 15 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
2-بیماران باید مصرف ضدالتهاب های غیراستروئیدی را حداقل 5 روز قبل از درمان،روز درمان و 2 روز پس از درمان با پمترکسید قطع کنند.

موارد منع مصرف پمترکسید

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه