اطلاعات دارویی آزلوسیلین

Azlocillin

آزلوسیلین Azlocillin

English

آزلوسیلین یک پنی سیلین آسیل اوریدو مشتق از آمپی سیلین نیمه سنتتیک است.

گروه دارو: پنی سیلین ها

مکانیسم اثر آزلوسیلین

آزلوسیلین با اتصال به پروتئین های اختصاصی متصل شونده به پنی سیلین (PBP) که در داخل دیواره سلولی باکتری قرار دارند، سومین و آخرین مرحله از سنتز دیواره سلولی باکتری را مهار می کند. سپسلیز سلولی توسط آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی مانند اتولیزین ها میانجی گری می شود؛ممکن است مزلوسیلین با مهارکننده اتولیزین تداخل داشته باشد.

فارماکودینامیک

آزلوسیلین در برابر طیف گسترده ای از باکتری ها، از جمله پسودوموناس آئروژینوزا و انتروکوکسی ها موثر است.

فارماکوکینتیک

جذب : از دستگاه گوارش به طور قابل توجه جذب نمی شود.

اتصال به پروتئین : 20 تا 46٪ به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

متابولیسم : به طور عمده از طریق مکانیسم های کلیوی حذف می شود، اما توسط باکتری های روده ای و در بافت های بدن تحت بیوترانسفورماسیون قرار می گیرد و مقدار زیادی از آن در صفرا یافت می شود.

نیمه عمر : متوسط نیمه عمر حذف 1.3 تا 1.5 ساعت است. در نوزادان طولانی تر و در بیماران مبتلا به اختلال کلیوی 2 تا 6 ساعت است.

مقدار مصرف آزلوسیلین

اطلاعاتی موجود نیست.

نکات قابل توصیه

اطلاعاتی موجود نیست.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز