اطلاعات دارویی دیکومارول

Dicoumarol

دیکومارول Dicoumarol

English

-

گروه دارو: بدون گروه

مکانیسم اثر دیکومارول

-

فارماکوکینتیک

-

مقدار مصرف دیکومارول

-

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه