اطلاعات دارویی مپریدین

meperidine

مپریدین meperidine

English

به مونوگراف داروی پتدین مراجعه کنید .
همان داروی پتیدین است که در آمریکا نام مپریدین (meperidine) شناخته می‌شود.

گروه دارو: بدون گروه

مکانیسم اثر مپریدین

-

فارماکوکینتیک

-

مقدار مصرف مپریدین

-

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز