اطلاعات دارویی لپی رودین

Lepirudin

لپی رودین Lepirudin

English

لپی رودین به جز در جایگزینی لوسین به جای ایزولوسین در پایانه N مولکول و نبود گروه سولفات در تیروزین 63 کاملا با هیرودین طبیعی یکسان است.توسط سلول مخمر تولید می شود.تولید آن در سال 2012 متوقف شده است.

گروه دارو: ضد انعقاد ها

مکانیسم اثر لپی رودین

لپیرودین کمپلکس غیرکوالانسی پایداری با آلفا-ترومبین تشکیل می دهد و مانع عملکرد آن برای برش فیبرینوژن و آغاز آبشار انعقادی می شود.

فارماکودینامیک

لپی رودین به ترومبین متصل می شود و ترومبوز و تشکیل لخته را مهار میکند.مهارکننده قوی انتخابی و برگشت ناپذیر ترومبین و ترومبین-لخته است.

فارماکوکینتیک

 • نیمه عمر: 1.3 ساعت
 • توزیع: محدود به مایعات خارج سلولی
 • کلیرانس:164 میلی لیتر در دقیقه
 • دفع: ادراری(48%)
 • قابل دیالیز

مقدار مصرف لپی رودین

بزرگسالان

ترومبوسایتوپنی القا شده با هپارین

 ابتدا 0.4 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(حداکثر 44 میلی گرم) وریدی در 15-20 ثانیه سپس 0.15 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در ساعت(حداکثر 16.5 میلی گرم در ساعت) وریدی برای 2-10 روز

تنظیم دوز

نسبت aPTT را در 1.5-2.5 نگه دارید، 4 ساعت بعد از دوز اولیه تحت نظر داشته باشید سپس روزی یک بار

اگر aPTT بالاست: انفوزیون را برای 2 ساعت متوقف کنید سپس با دوز 50% غیر بولوس آغاز کنید

اگر aPTT کم است: دوز را با مراحل 20% ای افزایش دهید.

کودکان

ایمنی و کارایی دارو تایید نشده است.

هشدارها

 • تشکیل آنتی بادی ضدهیرودین (40%) ممکن است اثر ضدانعقادی را افزایش دهد، aPTT را با دقت تحت نظر داشته باشید.
 • سیروز ممکن است اثر ضدانعقادی را تشدید کند.
 • بیماران با افزایش خطر خونریزی
 • بعد از اپیزودهای ترومبولیتیک با احتیاط تجویز کنید(خطر خونریزی داخل مغزی)
 • واکنش های حساسیتی، مکررا در بیمارانی که همزمان با استرپتوکیناز درمان می شده اند گزارش شده است.

نظرات
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز