اطلاعات دارویی آکالابروتینیب

Acalabrutinib

آکالابروتینیب Acalabrutinib

English

موارد مصرف آکالابروتینیب

لنفوم سلول مانتل (MCL)

مقدار مصرف آکالابروتینیب

بزرگسالان

لنفوم سلول مانتل

100 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت

کودکان

ایمنی و کارایی تایید نشده است

تداخلات دارویی آکالابروتینیب

اس امپرازول , امپرازول , اکس کاربازپین , ایتراکونازول , ایزونیازید , ایماتنیب , پریمیدون , پنتوپرازول , پوساکونازول , تنوفوویر , دفریپرون , دگزامتازون , رابپرازول , ریفامپین , فنوباربیتال , فنی توئین , وریکونازول , کاربامازپین , کتوکونازول , کلاریترومایسین , علف چای , انزالوتامید , ریفابوتین , ریفاپنتین , داروناویر , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , نویراپین , میتوتان , ایندیناویر , ریتوناویر , پالیفرمین , لوپیناویر , گریپ فروت , آموباربیتال , پنتوباربیتال , فوسامپرناویر , فوس فنی توئین , بوتالبیتال , بوتاباربیتال , لوماکافتور , لانسوپرازول | لانزوپرازول , دانوروبیسین , فلودارابین فسفات , تیروفیبان , دسیرودین , نلفیناویر , ایبریتومومب تیوکستان , لترموویر , لوماکافتور / ایواکافتور , بینیمتینیب , توسیتومومب , تیپراناویر , نیکاردیپین , دابرافنیب , آنتی ترومبین 3 , میبفرادیل , آپالوتامید , کوبیسیستات , دلاویردین , کونیواپتان
دکسلنزوپرازول،الویتگراویر/ کوبیسیستات/ امتریسیتابین/ تنوفوویرDF، ایووزیدنیب ،لوماکافتور/ ایواکافتور، تالازوپاریب

موارد منع مصرف آکالابروتینیب

ندارد

مصرف در بارداری

نامشخص

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز