اطلاعات دارویی دکس فن فلورامین

Dexfenfluramine

دکس فن فلورامین Dexfenfluramine

English

دکس فن فلورامین یک داروی ضد اشتهای سروتونرژیک است. برای مدت زمان نسبتا محدودی در اواسط دهه 1990، FDA ایالات متحده آن را برای استفاده در کنترل کاهش وزن تایید کرد. با این حال، با توجه به نگرانی های متعدد در مورد عوارض جانبی قلبی و عروقی، این تایید حذف شد.

گروه دارو: کاهنده اشتها

مکانیسم اثر دکس فن فلورامین

دکس فن فلورامین به پمپ بازجذب سروتونین متصل می شود. این موجب مهار بازجذب سروتونین می شود. افزایش سطح سروتونین سبب افزایش فعال شدن گیرنده های سروتونینی می شود که به نوبه خود منجر به افزایش انتقال سروتونرژیک در مراکز رفتار تغذیه در هیپوتالاموس می شود. این باعث سرکوب اشتها برای کربوهیدرات می شود.

فارماکودینامیک

برای درمان دیابت و چاقی، دکس فن فلورامین با افزایش میزان سروتونین در سیناپس مغز، مصرف کالری را کاهش می دهد. داروی دکس فن فلورامین به عنوان مهارکننده بازجذب سروتونین عمل می کند. همچنین باعث آزاد شدن سروتونین از سیناپتوزوم ها می شود.

فارماکوکینتیک

جذب: به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود.

اتصال به پروتئین: 36٪

نیمه عمر: 17-20 ساعت

موارد مصرف دکس فن فلورامین

کاهش وزن , مدیریت چاقی

مقدار مصرف دکس فن فلورامین

دوز معمول بزرگسالان برای کاهش وزن

15 میلی گرم خوراکی دو بار در روز با غذا

دوزهای بالای 30 میلی گرم در روز توصیه نمی شود.

هشدارها

اطلاعاتی موجود نیست.

نکات قابل توصیه

اطلاعاتی موجود نیست.

تداخلات دارویی دکس فن فلورامین

آمی تریپتیلین , آیوپامیدول , اندانسترون , ایمی پرامین , بوپروپیون , بوسپیرون , پاروکستین , پروکاربازین , ترازودون , ترامادول , ترانیل سیپرومین , تریمی پرامین , تیوریدازین , دسیپرامین , دولوکستین , دوکسپین , دکسترومتورفان , دی هیدرو ارگوتامین , ریزاتریپتان , سرترالین , سلژیلین , سوماتریپتان , سیبوترامین , سیتالوپرام , فلووکسامین , فلوکستین , فورازولیدون , گرانیسترون , ماپروتیلین , نورتریپتیلین , ونلافاکسین , کلومیپرامین , متیلن بلو , علف چای , اس سیتالوپرام , فنتانیل , زولمی تریپتان , ارگوتامین , سیکلوبنزاپرین , لینزولید , ویلازودون , نفازودون , متریزامید , تاموکسیفن , لیتیوم , آموکساپین , فنترمین , فنلزین , پروتریپتیلین , آلفنتانیل , سوفنتانیل , التریپتان , آمفتامین , ایزوکربوکسازید , راساژیلین (رازاگیلین) , سافینامید , مپریدین , پالونوسترون , دولاسترون , رمی فنتانیل , تریپتوفان , آیوهگزول (امنی پک) , دکستروآمفتامین , دی اتیل پروپیون , فن فلورامین , مت آمفتامین , آلموتریپتان , فروواتریپتان , میرتازاپین , ناراتریپتان , پنتازوسین , پانوبینوستات , لورکاسرین , ورتیوکستین , فن دی مترازین , بنزفتامین , تاپنتادول , فنیل پروپانولامین , دوکساپرام , دس ونلافاکسین , میلناسیپران , مازیندول , آیوبینگوان ید 123 , 5-هیدروکسی تریپتوفان , لوومیلناسیپران , لیس دکس آمفتامین , ماهونگ

موارد منع مصرف دکس فن فلورامین

اطلاعاتی موجود نیست.

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

برچسب ها
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز