اطلاعات دارویی دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید)

Diatrizoate (Amidotrizoic acid)

محل تبلیغ - صفحه داخلی بالا

دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید) Diatrizoate (Amidotrizoic acid)

English

ماده حاجب اشعه ایکس پر مصرفی است.

مکانیسم اثر دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید)

داروهای رادیواپاک برای تشخیص مشکلات بدن استفاده می شوند.آن ها حاوی ید هستند که اشعه ایکس را متوقف می کند.بسته به راه تجویز دارو در ناحیه خاصی از بدن جمع می شود.غلظت بالای ید موجب ایجاد عکس توسط اشعه ایکس می شود.ناحیه ای از بدن که در آن رادیواپاک تجمع یافته است در عکس سفید دیده خواهد شد.این افتراق یا تضادی بین یک اندام و سایر بافت ها ایجاد می کند.تضاد موجب دیدن شرایط خاصی در اندام یا بخشی از بدن توسط پزشک می شود.

فارماکودینامیک

بسته به راه تجویز دارو در ناحیه خاصی از بدن جمع می شود.

فارماکوکینتیک

راه دفع:اگرچه این دارو متابولیزه نمی شود اما بدون تغییر در ادرار دفع می شود.هر مولکول دیاتریزوآت متصل به سدیم باقی می ماند.کبد و روده کوچک راه فرعی عمده دفع دیاتریزوآت است.داروهای تشخیصی رادیواپاک تزریقی بدون تغییر در شیر انسان دفع می شوند.در بزاق خیلی کم ترشح می شود.

موارد مصرف دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید)

تصویربرداری تشخیصی

مقدار مصرف دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید)

سیستواوروگرافی برگشتی

بسته به سن بیمار و درجه تحریک پذیری مثانه 25-300 میلی لیتر را وارد مثانه کنید.مقادیر بیش از 300 میلی لیتر در صورت وجود ظرفیت در مثانه ممکن است استفاده شود.بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که مثانه با ماده حاجب پر شود.

هشدارها

سابقه شخصی یا خانوادگی آسم برونشیال، آلرژی مهم یا واکنش های قبلی به مواد حاجب

حساسیت به ید

در نارسایی کبدی، نارسایی قلبی، فشارخون بالا، مولتیپل میلوما، پرکاری تیروئید، فئوکروموسایتوما، نارسایی کلیه، کم خونی داسی شکل، خونریزی تحت عنکبوتیه و ترومبوآمبولیسم با احتیاط استفاده کنید.

نکات قابل توصیه

به همه افراد کادر درمانی خود مصرف این دارو را اطلاع دهید.

مشکلات تیروئید ممکن است بعد از مصرف دیاتریزوآت رخ دهد و بعضی افراد برای مدت کوتاهی نیاز به درمان دارند.

این دارو نتایج برخی آزمایش ها را متاثر می کند.به کادر درمانی خود مصرف این دارو را اطلاع دهید.

در صورت بارداری، قصد بارداری یا شیردهی به پزشک خود اطلاع دهید تا منافع و مضار مصرف این دارو را ارزیابی کند.

تداخلات دارویی دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید)

آسیکلویر(آسیکلوویر) , آمفوتریسین بی , آمیکاسین , ادفوویر , استرپتومایسین , اورولیموس , ایباندرونیک اسید , ایبوپروفن , ایفوسفامید , ایندومتاسین , پامیدرونات , پلی میکسین بی سولفات , پیروکسیکام , تاکرولیموس , تولمتین , جنتامایسین , دفراسیروکس , پنیسیلامین , دیکلوفناک , سولفاسالازین , سیرولیموس , سیس پلاتین , سیکلوسپورین , متفورمین , متوترکسات , مزالازین , مفنامیک اسید , ملوکسیکام , ناپروکسن , کتورولاک , والاسیکلوویر , ونکومایسین , پنتامیدین , نئومایسین , باسیتراسین , لیتیوم , توبرامایسین , فنیل بوتازون , سیدوفوویر , متوکسی فلوران , فلوربی پروفن , دفروکسامین , تلاوانسین , سلکوکسیب , کاپرئومایسین , سولینداک , فوسکارنت , اتودولاک , اکساپروزین , دیفلونیسال , سالسالات , فنوپروفن , کتوپروفن , مکلوفنامات , نابومتون , کولیستیمتات , کانامایسین , ایباندرونات , کلوفارابین , نتیل مایسین سولفات , گالیم نیترات , اتیدرونات , اینوترسن , آیوبینگوان ید 123 , تمسیرولیموس , پلازومایسین , برمفناک , بالسالازید , ادتات کلسیم دی سدیم , ادتات دی سدیم (EDTA) , لوتتیوم لو 177 دوتاتات , موکسی توموماب پاسودوتوکس , اولسالازین , روفکوکسیب , والدکوکسیب , زولندرونیک اسید

موارد منع مصرف دیاتریزوات (آمیدوتریزوئیک اسید)

حساسیت شدید , استفاده داخل نخاعی , استفاده داخل عروقی

مصرف در بارداری

گروه C . عوارض مصرف این دارو در جنین نامشخص است

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز