اطلاعات دارویی ولاگلوسراز

Velaglucerase alfa

ولاگلوسراز Velaglucerase alfa

English

ولاگلوسراز آلفا یک گلوکوسربروزیداز نوترکیب است که برای درمان بیماری گوچر (گوشه) نوع 1 استفاده می شود که ناشی از کمبود آنزیم لیزوزومی گلوکوسربروزیداز است.

مکانیسم اثر ولاگلوسراز

ولاگلوسراز آلفا هیدرولیز گلوکوسربروزیداز را کاتالیز می کند و میزان تجمع یافته آن را کاهش می دهد .

فارماکوکینتیک

- نیمه عمر: 11-12 دقیقه

- حجم توزیع: 82-108 میلی لیتر بر کیلوگرم

- کلیرانس: 6.72-7.56 میلی لیتر در دقیقه در کیلوگرم

موارد مصرف ولاگلوسراز

بیماری گوچر (گوشه) نوع 1

مقدار مصرف ولاگلوسراز

بیماری گوچر نوع I

بزرگسالان

60 واحد / کیلوگرم وریدی هر 2 هفته؛ در یک ساعت انفوزیون شود

کودکان

<4 سال: ایمنی / اثربخشی ثابت نشده است

≥ 4 سال: مانند بزرگسالان؛ 60 واحد / کیلوگرم وریدی هر 2 هفته؛ در یک ساعت انفوزیون شود

هشدارها

شایع ترین عارضه جانبی واکنش های مرتبط با انفوزیون است. دمای بدن ممکن است هنگامی افزایش یابد که واکنش های حساسیتی رخ دهد.

اگر واکنش حساسیت در حین تزریق رخ داد کاهش سرعت تزریق، درمان با آنتی هیستامین ها، داروهای ضد تب و / یا کورتیکواستروئیدها، و / یا توقف درمان را در نظر بگیرید. پیش درمانی با آنتی هیستامین ها و / یا کورتیکواستروئیدها در بیماران با سابقه واکنش های قبلی را در نظر بگیرید.

اکثر واکنش ها خفیف هستند و در طی 6 ماه اول رخ می دهند؛ پیش درمانی یا درمان علامتی با کورتیکواستروئیدها، آنتی هیستامین ها یا داروهای ضد تب، ممکن است به کنترل واکنش ها کمک کند

اطمینان حاصل کنید که پرسنل تجویز به اندازه کافی در اقدامات احیای قلب و ریه آموزش دیده و دسترسی فوری به خدمات پزشکی اورژانسی داشته باشند.

موارد منع مصرف ولاگلوسراز

ندارد

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز