اطلاعات دارویی نالیدیکسیک اسید

Nalidixic acid

محل تبلیغ - صفحه داخلی بالا

نالیدیکسیک اسید Nalidixic acid

English

نالیدیکسیک اسید در درمان عفونت های غیرپیچیده مجاری ادراری تحتانی ناشی از باکتریهای گرم منفی بجز گونه های پسودوموناس استفاده می شود.نالیدیکسیک اسیدیک ترکیب ضد باکتری می باشد که با توقف ساخت پروتئین های ضروری موردنیاز باکتری برای زنده ماندن باکتریهای حساس در دستگاه ادراری را از بین می برد . (عفونت های باکتریایی)

داروهای تجاری:نالیدیکسیک اسید البرز دارو - سوسپانسیون و قرص نالیدکس تهران دارو

مکانیسم اثر نالیدیکسیک اسید

نالیدیکسیک اسید و متابولیت فعالش هیدروکسی نالیدیکسیک اسید ، یک پیوند مستحکم ولی برگشت پذیر با DNA ایجاد کرده و در سنتز RNA مداخله کرده و متعاقبا سنتز پروتئین را مختل می کند.

فارماکودینامیک

نالیدیکسیک اسید آنتی بیوتیک از مشتقات کینولون ها می باشد. نالیدیکسیک اسید بر روی باکتریهای گرم منفی از جمله گونه های انتروباکتر، اشرشیا کلی ، مورگانللا مورگانی ، پروتئوس میرابیلیس ، پروتئوس ولگاریس و پروویدنسیا رتجری اثر می گذارد. گونه های پسودوموناس عموما به نالیدیکسیک اسید مقاوم می باشند.

فارماکوکینتیک

نالیدیکسیک اسید پس از مصرف خوراکی ، بسرعت و بخوبی از دستگاه گوارش جذب می شود و قسمتی در کبد متابولیزه می شود و بسرعت از طریق کلیه ها دفع می گردد.نالیدیکسیک اسید دست نخورده و متابولیت فعالش هیدروکسی نالیدیکسیک اسید از طریق ادرار دفع می گردند.

مقدار مصرف نالیدیکسیک اسید

بزرگسالان :
مقدار یک گرم هر 6 ساعت بمدت 7 روز مصرف شود که این مقدار در درمان عفونت های مزمن به 500 mg هر 6 ساعت کاهش می یابد.به دلیل احتمال بروز سریع مقاومت میکروبی چنانچه تا 48 ساعت پس از شروع درمان با نالیدیکسیک اسید کشت ادرار منفی نشد ، توصیه می شود از داروی ضد میکروب دیگری استفاده شود.
کودکان :
در کودکان با سن بیشتر از 3 ماه 50-60 mg/kg/day در مقادیر منقسم ( 4 دوز مساوی ) مصرف شود این مقدار در درمان طولانی مدت به 30 mg/kg/day کاهش می یابد.

هشدارها

1-با مصرف نالیدیکسیک اسید ممکن است عوارض سیستم اعصاب مرکزی نظیرتشنج، افزایش فشار داخل جمجمه ای ، سایکوز سمی بروز کند.
2-واکنشهای ازدیادحساسیت ( آنافیلاکتیک) جدی و کشنده پس از مصرف اولین دوز فلوروکینولون ها از جمله نالیدیکسیک اسید مشاهده شده است.

نکات قابل توصیه

1-در طول درمان با نالیدیکسیک اسید در صورتیکه مدت درمان از دو هفته بیشتر شود ، انجام آزمایش های شمارش سلول های خون و آزمون های عملکرد کبد و کلیه باید انجام پذیرد.
2-بیماران مصرف کننده کینولون ها از جمله نالیدیکسیک اسید ، ممکن است دچار حساسیت به نور یا سمیت نور شوند. در طول مصرف دارو بیمار باید از قرارگرفتن بیش از حد در معرض آفتاب و یا نور مصنوعی خودداری کند.در صورت بروز واکنش های حساسیت به نور ، مصرف دارو باید قطع گردد.
3- نالیدیکسیک اسید در بیماران مبتلا به کمبود گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز با احتیاط تجویز شود.
4-نالیدیکسیک اسید را می توان همراه غذا یا با معده خالی مصرف کرد ، اما همراه آن مایعات فراوان میل شود و همزمان آنتاسید ها استفاده نشود.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز