اطلاعات دارویی وریکونازول

Voriconazole

وریکونازول Voriconazole

English

وریکونازول یک داروی ضد قارچ است. ووریکونازول در درمان آسپرژیلوس مهاجم، کاندیدیاز مری، عفونت های خطرناک ناشی از گونه های فوزاریوم و اسکدوسپوریوم استفاده می شود.

مکانیسم اثر وریکونازول

وریکونازول سنتز ارگوسترول ، جزئ کلیدی دیواره سلولی قارچ را از طریق مهار لانسترول 14-آلفا دمتیلاز وابسته به سیتوکروم P-450،مسئول تبدیل لانوسترول به ارگوسترول موجود در غشای سلول قارچی مهار می کند.که منجر به تجمع پیش سازهای استرول متیله و تخلیه ارگوسترول در غشای سلولی در نتیجه تضعیف ساختار و عملکرد دیواره سلولی قارچ می گردد.

فارماکودینامیک

ووریکونازول یک عامل ضد قارچ تری آزول می باشد که برای درمان عفونت های قارچی استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

فراهمی زیستی خوراکی ووریکونازول 96% تخمین زده می شود. ووریکونازول 58% به پروتئینهای پلاسما متصل می شود. ووریکونازول دارای متابولیسم کبدی است. ووریکونازول بطور گسترده تحت متابولیسم کبدی قرار گرفته و با کمتر از 2% مقدار مصرفی بصورت دست نخورده از طریق ادرار دفع می گردد.

موارد مصرف وریکونازول

عفونت های قارچی

مقدار مصرف وریکونازول

مقدار مصرف معمول برای آسپرژیلوس مهاجم:بزرگسالان:
مقدار بارگیری: 6 mg/kg تزریق داخل وریدی هر 12 ساعت برای دو نوبت.
مقدار نگهدارنده:
تزریق داخل وریدی: آسپرژیلوس مهاجم و عفونت های خطرناک ناشی از گونه های فوزاریوم و اسکدوسپوریوم:
4 mg/kg تزریق داخل وریدی هر 12 ساعت.
خوراکی:
-کمتر از 40 کیلوگرم :100 mg خوراکی هر 12 ساعت
-40 کیلوگرم یا بیشتر: 200 mg خوراکی هر 12 ساعت
مقدار مصرف معمول برای آسپرژیلوس مهاجم:کودکان:
2 تا 11 سال:9 mg/kg تزریق داخل وریدی یا خوراکی هر 12 ساعت
حداکثر مقدار مجاز:350 mg/dose
12 سال یا سنین بالاتر:
مقدار بارگیری: 6 mg/kg تزریق داخل وریدی هر 12 ساعت برای دو نوبت.
مقدار نگهدارنده:
تزریق داخل وریدی: آسپرژیلوس مهاجم و عفونت های خطرناک ناشی از گونه های فوزاریوم و اسکدوسپوریوم:
4 mg/kg تزریق داخل وریدی هر 12 ساعت.
خوراکی:
-کمتر از 40 کیلوگرم :100 mg خوراکی هر 12 ساعت
-40 کیلوگرم یا بیشتر: 200 mg خوراکی هر 12 ساعت

هشدارها

1-اندازه گیری سطوح ترانس آمیناز و بیلی روبین سرم در شروع درمان با وریکونازول و حداقل هفته ای یک بار طی ماه اول درمان ضروری است.
2-چنانچه درمان با ووریکونازول از 28 روز تجاوز نمود عملکرد بینایی شامل حدت بینایی،میدان بینایی،ادراک رنگ باید مورد ارزیابی و تحت نظارت قرار بگیرد.
3-برخی آزول ها از جمله وریکونازول باعث طولانی شدن فاصله QT در الکتروکاردیوگرام می گردد. ووریکونازول در بیماران دارای شرایط بالقوه پروآریتمی با احتیاط فراوان تجویز گردد.

نکات قابل توصیه

قرصهای ووریکونازول باید حداقل یک ساعت قبل یا بعد وعده غذایی مصرف گردد.

تداخلات دارویی وریکونازول

ارلوتینیب , اس امپرازول , امپرازول , اورولیموس , اکترئوتاید استات , ایبوپروفن , استوهگزامید , مومتازون داخل بینی , فلیبانسرین , سیمپرویر , پالبوسیکلیب , آمینولوولینیک اسید موضعی , دابرافنیب , اتراویرین , کابازی تاکسل , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , آمینولوولینیک اسید خوراکی , فسوترودین , ارگولوئید مسیلات , استازولام , آوانافیل , ماراویروک , آکالابروتینیب , آلفوزوسین , آرسنیک تری اکساید , ابیراترون , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , تیپراناویر , نلفیناویر , آکسیتینیب , مفلوکین , اینوتوزوماب , اینداپامید , پازوپانیب , ترفنادین , کلرپروپامید , پروکائین آمید , ایندیناویر , ریتوناویر , وندتانیب , بیزوپرولول , دی سولفیرام , کابازیتاکسل , ریفابوتین , پگ اینترفرون آلفا 2بی , افاویرنز , ونلافاکسین , وین کریستین , وینورلبین , کاپسیتابین , کاربامازپین , فنتانیل , موکسی فلوکساسین , میدازولام , نیترازپام , نیلوتینیب , نیمودیپین , واردنافیل , فلوتیکازون پروپیونات , فلوکستین , گلی بنکلامید , لاپاتینیب , لوواستاتین , لووفلوکساسین , سیتالوپرام , سیرولیموس , سیلدنافیل | قرص سیلدنافیل , سیلوستازول , سیمواستاتین , سیکلوسپورین , رابپرازول , ریفامپین , زولپیدم , زونیساماید , سانی تینیب , سوتالول , تادالافیل | قرص تادالافیل | قرص سیالیس , تامسولوسین , ترازودون , تولترودین , دوسه تاکسل , دومپریدون , بودزوناید , بورتزومیب , پنتوپرازول , پاکلی تاکسل , پیروکسیکام , پیموزاید , ایپراتروپیوم بروماید , ایرینوتکان , ایزوسورباید دی نیترات , ایفوسفامید , ایماتنیب , ایندومتاسین

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز