اطلاعات دارویی هوپرزین آ

Huperzine A

هوپرزین آ Huperzine A

English

هوپرزین آ، یک آلکالوئید سزکوئی ترپن طبیعی در عصاره فیرموس هوپرزیا سراتا است. قرن ها در چین برای درمان تورم، تب و اختلالات خونی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا در آزمایشات بالینی در چین اثرات محافظت نورونی نشان داده است.
در حال حاضر به عنوان درمان احتمالی برای بیماری هایی که دژنراسیون عصبی دارند به ویژه بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار می گیرد.

مکانیسم اثر هوپرزین آ

هوپرزین آ مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز است . مکانیسم عمل مشابهی با داروهای گالانتامین و دونپزیل دارد که برای درمان آلزایمر مورد استفاده قرار می گیرد.

فارماکودینامیک

آزمایشات بالینی در چین نشان داده است که هوپرزین آ در مقایسه با داروهای موجود در بازار موثر است و حتی ممکن است از لحاظ عوارض جانبی ایمن تر باشد.

فارماکوکینتیک

جذب: به راحتی از دستگاه گوارش

توزیع: گسترده، از جمله مغز

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 80 دقیقه

متابولیسم: تا حدی متابولیسم عبور اول در کبد دارد.

موارد مصرف هوپرزین آ

آلزایمر , میاستنی گراویس

مقدار مصرف هوپرزین آ

بیماری آلزایمر و ضایعات انفارکتوس چندگانه

50-200 میکروگرم خوراکی دوبار در روز

زوال عقل یا پیری زودرس

30 میکروگرم خوراکی دوبار در روز

پیشگیری از ضعف عضلانی در میاستنی گراویس

400 میکروگرم عضلانی یک بار در روز

هشدارها

اطلاعاتی موجود نیست.

نکات قابل توصیه

اطلاعاتی موجود نیست.

تداخلات دارویی هوپرزین آ

آتراکوریوم , آمی تریپتیلین , اکسی بوتینین , ایپراتروپیوم بروماید , ایمی پرامین , بتانکول , بلادونا , پرالیدوکسیم , پروپانتلین , پیریدوستیگمین , پیلوکارپین چشمی , ترازودون , تریمی پرامین , تولترودین , تیوتروپیوم بروماید , دسیپرامین , دوکسپین , دی سیکلومین , دیفن هیدرامین , سوکسینیل کولین , سیس آتراکوریوم , گالانتامین , ماپروتیلین , نئوستیگمین , نورتریپتیلین , هماتروپین , کلومیپرامین , سولیفناسین , دونپزیل , وکرونیوم , سیکلوبنزاپرین , توکسین انابوتولینوم , پانکرونیوم , راپاکورونیوم , روکورونیوم , آموکساپین , تاکرین , اسکوپولامین , آتروپین , هیوسیامین , سیکلیزین , پروتریپتیلین , کارباکول , فیزوستیگمین , آکلیدینیوم , دوسولپین , اکوتیوفات یدید , فسوترودین , مکلیزین , داریفناسین , فلاووکسات , گلیکوپیرولات , تروسپیوم , سویملین , پیلوکارپین خوراکی , اینکوبوتولینوم توکسین آ , مت اسکوپولامین , ارفنادرین , هنبان , پیلوکارپین

مصرف در بارداری

به دلیل کمبود اطلاعات توصیه نمی شود

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز