مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه مشتریان و سیستم (CRM)

مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه مشتریان و سیستم (CRM)

مهمترین قسمت های هر سازمان مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد با این روش که اطلاعات در سیستم به صورت منظم و کامل ثبت خواهد شد که ما می‌توانیم با پیگیری‌ها ، فروش, خرید و روش  امتیازدهی و کلاس بندی مشتریان در سیستم از طریق این سیستم به توسعه بازار و فروش آن بپردازیم . اطلاعات اشخاص و شرکتهای تعریف شده در این سیستم در کلیه زیر سیستم ها نیز مشترک است.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI
به اشتراک گذاری: