آیا آمپول اینترفرون آلفا ۲بی به عنوان قطره چشمی جهت مهار سرطان چشم هم استفاده میشه؟

آیا آمپول اینترفرون آلفا ۲بی به عنوان قطره چشمی جهت مهار سرطان چشم هم استفاده میشه؟

آیا آمپول اینترفرون آلفا ۲بی به عنوان قطره چشمی جهت مهار سرطان چشم هم استفاده میشه؟

پاسخ آقای دکتر جلیلی

با سلام

بله این دارو با تقویت سیستم ایمنی در موضع، سبب کشته شدن سلول های سرطانی سنگ فرشی یا SCC و در نتیجه توقف رشد و گسترش سلول های سرطانی می شود.

به اشتراک گذاری: