آیا میتوان سرترالین را همراه دولوکستین برای بهبود بیشتر مصرف کرد؟

آیا میتوان سرترالین را همراه دولوکستین برای بهبود بیشتر مصرف کرد؟

آیا میتوان سرترالین را همراه دولوکستین برای بهبود بیشتر مصرف کرد؟

پاسخ خانم دکتر مشیری :
سرترالین از دسته داروهای SSRI و دلوکستین از دسته SNRIs میباشد. احتمال بروز سندروم سروتونین کشنده در مصرف همزمان  SNRIs و SSRIs افزایش می یابد. به علاوه ،مصرف همزمان این دو ممکن است با افزایش احتمال وقایع خونریزی همراه باشد. با این حال در صورت تجویز دارو توسط پزشک مربوطه  مصرف همزمان این دو بلامانع میباشد.
به اشتراک گذاری: