دکتر جمشید رشیدی

متخصص اورولوژی

دکتر جمشید رشیدی

جراح و متخصص اورولوژی
کم توانی و ناتوانی جنسی
عقیمی ، اختلالات ادراری
بیماریهای کلیه ، مثانه ، پروستات ، مجرا و بیضه
آدرس

مشهد - خیابان چمران - ساختمان شفا

تلفن

۰۵۱-۳۸۵۹۰۲۲۶