خانم دکتر فرزانه شریفی پور

متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان ، نفرولوژی بزرگسالان

خانم دکتر فرزانه شریفی پور

دکترای حرفه ای
متخصص داخلی-فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان ، نفرولوژی بزرگسالان
آدرس

مشهد - خیابان چمران - خیابان گلستان شرقی - مقابل بیمارستان اریا - ساختمان اپادانا

تلفن

۰۵۱۳۲۲۸۰۷۲۸