اف ام ال قطره 0 فلورومتولون

اف ام ال قطره 0 فلورومتولونداروی ژنریک: فلورومتولون

نام برند تجاری fml
شکل دارویی drop
دوز دارو 5ml
شرایط نگهداری 15-30