فلورومتولون ایرانی (فلوکورت ) 0.1% قطره چشمی

فلورومتولون ایرانی (فلوکورت ) 0.1% قطره چشمیداروی ژنریک: فلورومتولون

نام برند تجاری fluocort
کشور/شرکت sina darou/iran
شکل دارویی eye drop
دوز دارو 0.1% ---10ml
نوع بسته بندی 1
شرایط نگهداری 15-30