پراداکسا( دابیگاتران)150 م گ کپسول

پراداکسا( دابیگاتران)150 م گ کپسولداروی ژنریک: دابیگاتران

نام برند تجاری pradaxa
کشور/شرکت boehriner/germany
شکل دارویی cap
دوز دارو 150mg
نوع بسته بندی 60
شرایط نگهداری 15-30