ایمنورال کپسول 100 سیکلوسپورین

ایمنورال کپسول 100 سیکلوسپورینداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری Iminoral
کشور/شرکت zahravi/iran
شکل دارویی cap
دوز دارو 100 mg
نوع بسته بندی 50
شرایط نگهداری 15-30