ایمنورال کپسول 50 سیکلوسپورین

ایمنورال کپسول 50 سیکلوسپورینداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری Iminoral
کشور/شرکت zahravi/iran
شکل دارویی cap
دوز دارو 50 mg
نوع بسته بندی 50
شرایط نگهداری 15-30