نئورال کپسول 50 سیکلوسپورین

نئورال کپسول 50 سیکلوسپورینداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری Sandimmun Neoral
کشور/شرکت novartis/swiss
شکل دارویی cap
دوز دارو 50
نوع بسته بندی 30
شرایط نگهداری 15-30