نئورال کپسول 100 سیکلوسپورین

نئورال کپسول 100 سیکلوسپورینداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری neoral
کشور/شرکت novartis/swiss
شکل دارویی cap
دوز دارو 100mg
شرایط نگهداری 15-30