ایمنورال کپسول 25 سیکلوسپورین

ایمنورال کپسول 25 سیکلوسپورینداروی ژنریک: سیکلوسپورین
585

نام برند تجاری Iminoral
کشور/شرکت zahravi/iran
شکل دارویی cap
دوز دارو 25 mg
نوع بسته بندی 50
شرایط نگهداری 15-30