اطلاعات دارویی جنتامایسین

Gentamicin

جنتامایسین Gentamicin

English

جنتامایسین یک آنتی بیوتیک می باشد که با باکتریها مقابله می کند. داروی جنتامایسین در درمان عفونت های باکتریایی جدی و شدید استفاده می شود.
جنتامایسین در درمان عفونت های جدی ناشی از باکتریهای گرم منفی حساس و سایر ارگانیسم ها مانند سپتی سمی و سپسیس نوزادان ، مننژیت وسایر عفونت های سیستم عصبی مرکزی ،عفونت مجاری صفراوی، پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات و همراه با یک پنی سیلین در درمان آندوکاردیت ناشی از استرپتوکوکوس ویریدانس فکالیس، پنومونی در بیماران بستری و مننژیت لیستریایی مصرف می شود.

مکانیسم اثر جنتامایسین

جنتامایسین بصورت غیرقابل برگشت به یکی از دو محل اتصال آمینوگلیکوزیدها بر روی زیرواحد ریبوزومی 30 S پروتئین ها و 16 s rRNA، سبب مهار سنتز پروتئین در باکتری می شود.

فارماکودینامیک

داروی جنتامایسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدی با طیف اثر وسیع می باشد. آمینوگلیکوزیدها سنتز پروتئین در باکتری را مهار می کنند.

فارماکوکینتیک

جنتامایسین پس از تزریق ، در طی 30-60 دقیقه به حداکثر غلظت سرمی خود می رسد. جنتامایسین موضعی نیز به آسانی از نواحی سوختگی وسیع ، نواحی آسیبدیده و دارای گرانول جذب می گردد ولی از پوست سالم به آسانی جذب نمی شود. جنتامایسین در فرم کرم سریعتر از پماد جذب می گردد. جنتامایسین چشمی دارای جذب اندکی می باشد. جنتامایسین جذب خوراکی ناچیزی دارد.

مقدار مصرف جنتامایسین

مقدار مصرف معمول برای عفونت های باکتریایی :بزرگسالان
مقدار اولیه 1.5 تا 2 mg/kg و بدنبال آن 1تا 1.7 mg/kg تزریق داخل وریدی یا داخل عضلانی هر 8 ساعت ، یا 5 تا 7 mg/kg داخل وریدی هر 24 ساعت
طول مدت درمان: 7 تا 21 روز ، بسته به ماهیت و شدت عفونت.
مقدار مصرف معمول برای عفونت های باکتریایی :کودکان:
از هفته 0 تا 4 : وزن کمتر از 1200 g: 2.5 mg/kg داخل وریدی یا داخل عضلانی هر 18 تا 24 ساعت
از هفته 0 تا 1 : وزن بیشتر یا مساوی 1200 g: 2.5 mg/kg داخل وریدی یا داخل عضلانی هر 12 ساعت
از هفته 1 تا 4 : وزن 1200 تا 2000 g: 2.5 mg/kg داخل وریدی یا داخل عضلانی هر 8 تا 12 ساعت
از هفته 1 تا 4 : وزن بیشتر از 2000 g: 2.5 mg/kg داخل وریدی یا داخل عضلانی هر8 ساعت
بیشتر از 1 ماه:1 تا 2.5 mg/kg داخل وریدی یا داخل عضلانی هر8 ساعت

هشدارها

1- بیماران مصرف کننده جنتامایسین به خاطر پتانسیل ایجاد سمیت آن باید کاملا تحت نظر بالینی قرار داشته باشند.
2- جنتامایسین مانند دیگر آمینوگلیکوزیدها دارای پتانسیل سمیت کلیوی می باشد .در بیماران دارای نارسایی عملکرد کلیه و یا بیمارانی که مقادیر بالای دارو و یا طولانی مدت احتمال بروز سمیت کلیوی بیشتر است.لذا فاصله بین دفعات مصرف جنتامایسین در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه باید افزایش داده شود و از مصرف طولانی مدت جنتامایسین باید خودداری کرد.
3- در بیماران درمان شده با داروی جنتامایسین احتمل بروزسمیت عصبی آشکار شده توسط سمیت شنوایی،هم دهلیزی و هم سمعی ،نیز وجود دارد.
4- مصرف جنتامایسین در بیماران سالخورده مبتلا به پارکینسون و نوزادان باید با احتیاط فراوان صورت پذیرد.

نکات قابل توصیه

1- بیماران باید آگاه شوند که داروهای ضد باکتری شامل جنتامایسین فقط باید برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده شوند و عفونت های ویروسی از جمله سرما خوردگی را درمان نمی کنند.
2- داروی جنتامایسین را کاملا طبق نسخه و دستور پزشک مصرف نمایید و دوره درمان را کامل کنید.
3- در حین درمان با جنتامایسین آب و مایعات کافی مصرف نمایید تا غلظت زیاد دارو سبب آسیب به مجاری ادراری نشود.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز