اطلاعات دارویی فلوکستین

Fluoxetine

فلوکستین Fluoxetine

English

فلوکستین در گروه داروهای ضدافسردگی و از داروهای مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین ( SSRI) می باشد. داروی فلوکستین در درمان اختلالات افسردگی شدید ، پرخوری عصبی، اختلالات پانیک،اختلالات وسواسی-اجباری، اختلالات قبل از قاعدگی (PMDD) استفاده می شود.

مکانیسم اثر فلوکستین

داروی فلوکستین با مهار اختصاصی برداشت مجدد سروتونین توسط غشای سلول عصبی پیش سیناپسی که منجر به افزایش غلظت سیناپسی آن در سیستم عصبی مرکزی می گردد ، اثر خود را اعمال می کند.

فارماکودینامیک

داروی فلوکستینیک عامل ضد افسردگی از گروه مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)می باشد. فلوکستین دردرمان اختلالات افسردگی شدید، پرخوری عصبی، اختلالات پانیک، اختلالات وسواسی-اجباری،اختلالات قبل از قاعدگی (PMDD) و کنترل استرس بعد از حادثه استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

داروی فلوکستین پس از مصرف خوراکی بخوبی از راه گوارشی جذب می شود.تقریبا 94.5 % به پروتئینهای پلاسما متصل می شود.
در کبد متابولیزه و به متابولیت فعال از جمله نورفلوکستین تبدیل می شود و عمدتا از طریق کلیه دفع می گردد.
نیمه عمر داروی فلوکستین پس از مصرف مقدار واحد 1-3 روز می باشد.

مقدار مصرف فلوکستین

برای درمان پرخوری عصبی : بزرگسالان:

60 mg خوراکی یکبار در روز.

برای درمان افسردگی: بزرگسالان:

مقدار اولیه 20 mg خوراکی یکبار در روز ، در صورت لزوم بعد از چند هفته افزایش یابد.
مقدار نگهدارنده :20 تا 60 mg خوراکی در روز .
حداکثر مقدار مجاز:80 mg خوراکی در روز،
کپسول های خوراکی با رهاسازی تاخیری: مقدار اولیه:90 mgخوراکی یکبار در هفته.
کودکان: 8 تا 18 سال:
مقدار اولیه:
10تا 20 mg خوراکی یکبار در روز بهد از یک هفته می تواند به 20 mg خوراکی یکبار در روز افزایش پیدا کند.
برای کودکان با وزن پایین : مقدار اولیه:
10 mg خوراکی یکبار در روز بعد از یک هفته می تواند به 20 mg خوراکی یکبار در روز افزایش پیدا کند.
مقدار نگهدارنده:10 تا 20 mg خوراکی یکبار در روز .

هشدارها

1- در مصرف فلوکستین بیماران دارای اختلالات افسردگی شدید(MDD)، هم بزرگسالان وهم کودکان، ممکن است وخیم تر شدن وضعیت افسردگی و یا افزایش تمایل به خودکشی یا تغییرات رفتاری غیرطبیعی را تجربه کنند.
2- داروی فلوکستین در بیماران دارای افسردگی دوقطبی با احتیاط فراوان تجویز شود.
3- در درمان با فلوکستین ممکن است بثورات جلدی و وقایع آلرژیک رخ دهد در صورت بروز این عارضه سریعا پزشک خود را مطلع نمایید.
4- احتمال بروز سندروم سروتونین یا سندروم نورولپتیک بدخیم کشنده در مصرف فلوکستین وجود دارد.

نکات قابل توصیه

1- بیماران مصرف کننده SNRIs و SSRIs از جمله داروی فلوکستین باید آگاه باشند که با مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و آسپیرین و دیگر داروهای ضدانعقاد خون ، امکان خونریزی وجود دارد در نتیجه مصرف همزمان با داروهای ذکرشده با احتیاط فراوان صورت پذیرد.
2-کاهش وزن قابل توجه با مصرف فلوکستین ممکن است رخ دهد که بخصوص در افراد افسرده دارای کمبود وزن یا در پرخوری عصبی امری نامطلوب تلقی می شود.
3-کاهش غلظت یون سدیم پلاسما در درمان با SNRIs و SSRIs از جمله فلوکستین با شیوع بالایی رخ می دهد.این کاهش غلظت یون سدیم پلاسما در نتیجه سندروم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) بروز می کند.
4- داروی فلوکستین در بیماران با سابقه تشنج با احتیاط فراوان تجویز شود.

تداخلات دارویی فلوکستین

آمی تریپتیلین , انسولین , ایمی پرامین , پروپافنون , پروپرانولول , ترازودون , ترانیل سیپرومین , تریمی پرامین , تولترودین , تیوریدازین , دسیپرامین , دوکسپین , دکسترومتورفان , دی هیدرو ارگوتامین , ریسپریدون , سوماتریپتان , سیبوترامین , آتوموکستین , ارگوتامین سی , الانزاپین , ایپراتروپیوم بروماید , بوپروپیون , بوسپیرون , دس ونلافاکسین , میلناسیپران , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , پیرفنی دون , نبیوولول , مفلوکین , اینداپامید , آرسنیک تری اکساید , لورکاسرین , تیپراناویر , دکس فن فلورامین , پالونوسترون , پتیدین , تاپنتادول , رمی فنتانیل , آپیکسابان , فنیل پروپانولامین , بوپرنورفین , پروکائین آمید , وندتانیب , آلفنتانیل , سوفنتانیل , راساژیلین (رازاگیلین) , فلکاینید | فلکایینید , زولمی تریپتان , سیکلوبنزاپرین , پگ اینترفرون آلفا 2بی , آسپرین , ترفنادین , ونلافاکسین , کلردیازپوکساید , متیلن بلو , انسولین گلارژین , فنتانیل , بیزوپرولول , سیلوستازول , سیکلوسپورین , گرانیسترون , گلی کلازید , متوپرولول , متیل ارگونوین , تریپتورلین , دسموپرسین , ریزاتریپتان , زولپیدم , سالبوتامول , سربرولایزین , پرفنازین , پنتوپرازول , پاکلی تاکسل , پیموزاید , تامسولوسین , تترابنازین , فنی توئین , لیتیم کربنات , مکلوبماید , نورتریپتیلین , وارفارین , وریکونازول , کارودیلول , کلاریترومایسین , کلوزاپین , کلومیپرامین

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

برچسب ها
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز