اطلاعات دارویی کلونازپام

Clonazepam

کلونازپام Clonazepam

English

کلونازپام متعلق به گروهی از داروها بنام بنزودیازپین ها می باشد که با کند کردن حرکت مواد شیمیایی در مغز که ممکن است عدم تعادل داشته باشد عمل میکند. در نتیجه منجر به کاهش تنش های عصبی (اضطراب)می شود. داروی کلونازپام در درمان اختلالات تشنجی و اختلالات هراسی بکار می رود.

مکانیسم اثر کلونازپام

هرچند مکانیسم دقیق آنها هنوز بخوبی مشخص نشده است. کلیه بنزودیازپین ها بسته به میزان مصرف میتوانند از تسکین خفیف تا اغما را ایجاد کنند.تصور می شود بنزودیازپین ها از طریق اتصال به گیرنده گابا نوع A سبب افزایش یا تسهیل عمل گاماآمینوبوتیریک اسید(GABA) می شوند.

فارماکودینامیک

کلونازپام یک بنزودیازپین می باشد که در درمان اختلالات تشنجی و اختلالات هراسی بکار می رود.

فارماکوکینتیک

کلونازپام پس از مصرف خوراکی بسرعت و بطور کامل جذب می شود.فراهمی زیستی مطلق کلونازپام تقریبا 90% می باشد.حداکثر غلظت پلاسمایی کلونازپام 1 تا 4 ساعت پس از مصرف خوراکی بدست می آید.
کلونازپام تقریبا 85% با پروتئینهای پلاسما پیوند می یابد. کلونازپام بمقدار قابل توجهی متابولیزه می شود بطوریکه تنها 2% از کلونازپام بصورت تغییرنیافته از طریق ادرار دفع می گردد.

مقدار مصرف کلونازپام

مقدار معمول مصرف برای پیشگیری از تشنج:مقدار اولیه: نباید از 1.5 mg در روز ، در سه مقدار منقسم تجاوز کند.مقدار مصرف می تواند 0.5 تا 1 mg هر سه روز یکبار تا هنگامیکه تشنج به صورت مطلوب کنترل شودو یا بروز عوارض جانبی افزایش یابد.مقدار نگهدارنده: فرد به فرد و بسته به پاسخ فردی می باشد.حداکثر مقدار مجاز روزانه: 20 mg.

هشدارها

1-بیماران مصرف کننده کلونازپام را جهت اورژانس یا وخیم تر شدن افسردگی ، افکار و یا رفتارخودکشی و یا هرگونه تغییر در حالت یا رفتار غیرمعمول تحت نظارت قرار دهید.
2-بیماران مصرف کننده کلونازپام از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند مانند رانندگی و کار با ماشین آلات خودداری کنند.

نکات قابل توصیه

1-کلونازپام را تنها با نسخه پزشک مصرف کنید.
2-از قطع مصرف ناگهانی کلونازپام و یا افزایش مقدار مصرف بدون مشورت با پزشک معالج بپرهیزید.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز